Faciliteter

Vi råder over

  • Whiteboard
  • Flipover
  • Projektor
  • Mobile lærreder
  • Fastmonteret 3×3 lærred i Renæssancesalen
  • Mikrofonanlæg

Som står til jeres disposition efter ønske.